Χρηματοδότηση για την C-Class & GLA με επιτόκιο 6,7%

Επωφεληθείτε τώρα από το νέο επιδοτούμενο προγράμμα χρηματοδότησης C-Class & GLA που συνδυάζει:

  • Ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο πελάτη 6,7% (πλέον εισφοράς Τραπέζης 0,6%)
  • Προκαταβολή από 35% για τη C-Class και από 30% για τη GLA
  • Διάρκεια δανείου έως 60 μήνες

Recommend page