Επέκταση Εγγύησης

  • Επισκευή του αυτοκινήτου στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Επισκευαστών Mercedes-Benz
  • Χρήση γνήσιων ανταλλακτικών Mercedes-Benz
  • Ελαχιστοποίηση των απρόβλεπτων εξόδων για πιθανές επισκευές
  • Εξόφληση του συνεργείου απευθείας απο την Allianz
  • Αυξημένη μεταπωλητική αξία του αυτοκινήτου και εύκολη μεταβίβαση του ασφαλιστικού συμβολαίου στον επόμενο ιδιοκτήτη
  • Το πρόγραμμα καλύπτει τη δαπάνη αποκατάστασης μηχανικών και ηλεκτρικών βλαβών του αυτοκινήτου μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης

Basic

MB StarsCare

Extend Plus

[1] Το πρόγραμμα δεν καλύπτει επισκευές λόγω πρόσκρουσης, ατυχήματος κλπ. κατά τους όρους και προϋποθέσεις του ασφαλιστηρίου.

Recommend page