Mercedes-AMG: Mercedes-AMG S 63 and Mercedes-AMG S 65

Σχεδίαση

Κινητήρας

[1] Στοιχεία απόδοσης και ροπής σύμφωνα με την Οδηγία 80/1269/ΕΟΚ στην ισχύουσα έκδοσή της.

[2] Τα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 που παρουσιάζονται, λήφθηκαν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μετρήσεων (Οδηγία [ΕΚ] 715/2007 στην ισχύουσα έκδοσή της). Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς προϊόντος. Παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση στη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών μοντέλων οχημάτων.

Recommend page

Μοντέλα AMG