Η κομψότητα στη διάθεσή σας.

Λήψη φυλλαδίου.

Όλες οι λεπτομέρειες στον ιστότοπο θα πρέπει να θεωρούνται ως προσεγγίσεις. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές όσον αφορά τη σχεδίαση, τις προδιαγραφές και τους όρους που διέπουν τις πωλήσεις νέων οχημάτων και τις τιμές.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και το βασικό εξοπλισμό, υποχρεώσεις και νομικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της φορολογικής νομοθεσίας, ισχύει μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Η απεικόνιση ενδέχεται να παρουσιάζει αξεσουάρ ή ειδικό εξοπλισμό που δεν αποτελεί μέρος των βασικών προδιαγραφών παράδοσης.

Recommend page

CLA Coupé

Γοητεία

Συμβουλές αγοράς