Εναλλακτικό σύστημα κίνησης.

Η πρώτη επιλογή ανάμεσα στα Εναλλακτικά.

Οι τιμές σε παρένθεση αναφέρονται σε οχήματα με αυτόματο κιβώτιο.

[1] Στοιχεία για ονομαστική ισχύ και ονομαστική ροπή σύμφωνα με την Οδηγία 595/2009/EEC στην ισχύουσα έκδοσή της.

[2] Τα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 που παρουσιάζονται, λήφθηκαν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μετρήσεων (§2 Αρ. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV όπως τροποποιήθηκε). Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς προϊόντος. Παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση στη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών μοντέλων οχημάτων.

[3] Ο κινητήρας είναι διαθέσιμος από το 4ο τρίμηνο του 2016.

Recommend page

GLC Coupé

Γοητεία

Πληροφορίες αυτοκινήτου

Configurator