Εταιρική Υπευθυνότητα 2013

Επιδιώκουμε την λειτουργία, την τελειότητα και την πρωτοπορία

Στη Mercedes-Benz Ελλάς, επιδιώκουμε την υπεύθυνη λειτουργία, την τελειότητα και την πρωτοπορία , ενώ παράλληλα θέλουμε να επιστρέφουμε μέρος των κερδών μας στο κοινωνικό σύνολο, ως κοινωνικά υπεύθυνος πολίτης.

Η επιθυμία μας είναι να κάνουμε συνεχώς ένα βήμα πέρα από τα καθιερωμένα, πράγμα που αντικατοπτρίζεται στο όραμα που έχουμε ως εταιρεία «να διαμορφώνουμε τις τάσεις στην Ελληνική αγορά αυτοκινήτου». Έτσι, προχωρήσαμε στην έκδοση του 1ου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας στην ιστορία μας, ο οποίος αποτελεί και τον 1ο σχετικό Απολογισμό που εκδίδει εταιρεία από το χώρο του αυτοκινήτου στη χώρα μας.

O Απολογισμός αφορά την περίοδο 1.01.2013 – 31.12.2013, ακολουθεί τις διεθνώς αναγνωρισμένες κατευθυντήριες οδηγίες G4 του Global Report Initiative σε επίπεδο συμφωνίας «Core», κάνει αναφορά σε 130 ποσοτικούς δείκτες αποτελεσμάτων, ενώ συμπεριλαμβάνει και12 μελλοντικούς στόχους που σχετίζονται με την υπεύθυνη λειτουργία της εταιρείας μας.

Με βασικούς πυλώνες την Ακεραιότητα, τη Χώρα, τους Εργαζόμενους, τους Πελάτες και το Περιβάλλον, στον Απολογισμό παρουσιάζονται οι ενέργειες, τα αποτελέσματα και οι στόχοι της λειτουργίας της Mercedes-Benz Ελλάς. Απώτερος στόχος είναι ο Απολογισμός να θέσει τις βάσεις για περαιτέρω ουσιαστικό διάλογο σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας με όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους.