Εταιρική Υπευθυνότητα 2014

Πάθος για Τελειότητα

Οι σημερινές προκλήσεις εντείνουν τις προσπάθειες όλων μας στη Mercedes-Benz Ελλάς να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος, τόσο για τους εαυτούς μας όσο και για τις επόμενες γενιές, σε κομβικής σημασίας ζήτημα. Είναι επιτακτική ανάγκη να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε μακροπρόθεσμα και ουσιαστικά στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στοχεύοντας:

• Στη λειτουργία μας με τρόπο υπεύθυνο και ακέραιο.
• Στην πολυποίκιλη συνεισφορά προς τη χώρα μας.
• Στην ανάπτυξη των Εργαζόμενών μας.
• Στη συνεχή και ουσιαστική ικανοποίηση των αναγκών των πελατών.
• Στη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.

Δρώντας με αίσθημα υπευθυνότητας απέναντι σε όλους τους Κοινωνικούς μας Εταίρους, εστιάσαμε αποτελεσματικά στους πυλώνες που συνδέονται με αυτούς: την Ακεραιότητα, τη Χώρα, τους Εργαζόμενους, τους Πελάτες και το Περιβάλλον. Η προσπάθειά μας αναγνωρίστηκε και το 2014, καθώς η Mercedes-Benz Ελλάς συνέχισε την ανάκαμψή της, παρουσιάζοντας βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματα έναντι του περασμένου έτους για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Στις σελίδες που ακολουθούν μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις δράσεις μας στο κεφάλαιο του ενδιαφέροντός σας. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε ολόκληρο το έντυπο του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας της Mercedes-Benz Ελλάς 2014, κάνοντας κλικ στο link αριστερά.