Επτά καμπίνες.

Καμπίνες για όλες τις απαιτήσεις.

Από την καμπίνα S ClassicSpace έως την καμπίνα L BigSpace, οι καμπίνες του Arocs έχουν την κατάλληλη απάντηση για κάθε είδος εργασίας στον κλάδο κατασκευών. Με τρία διαφορετικά μήκη και δύο πλάτη, καθώς και με ευρυχωρία και αποθηκευτικούς χώρους αντίστοιχους της χρήσης για την οποία προορίζεται το όχημα, έχετε πάντα στη διάθεσή σας όλη την πρακτικότητα και την άνεση που χρειάζεστε. Για την καθημερινή χρήση στο εργοτάξιο και τις μεταφορές δομικών υλικών, αλλά και εφαρμογές που απαιτούν συχνές διανυκτερεύσεις. Θα δείτε.