Αποδοτικότερα στην οδήγηση, αποδοτικότερα στο εργοτάξιο.

Κατά την ανάπτυξη και σχεδίαση του Arocs τέθηκαν σε εφαρμογή πολυάριθμα μέτρα, τα οποία επιδιώκουν έναν στόχο: περισσότερη αποδοτικότητα. Συγκεκριμένα: λιγότερη κατανάλωση και λιγότερα έξοδα, από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα.

Με το Arocs η εργασία στο εργοτάξιο γίνεται πιο αποδοτική από ποτέ, αφού κάνει οικονομία εκεί που έχει πραγματικά σημασία: στην κατανάλωση. Καθοριστικός παράγοντας είναι το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Mercedes PowerShift 3, το οποίο περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό του Arocs. Η αποδοτικότητά του, όμως, ξεκινά πολύ νωρίτερα με τους πανίσχυρους κινητήρες Euro VI, οι οποίοι δεν καταναλώνουν απλώς αισθητά λιγότερο καύσιμο, αλλά έχουν και πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Τα βελτιωμένης κατανάλωσης βοηθητικά συστήματα, η σύγχρονη αεροδυναμική και η χαμηλότερη αντίσταση κύλισης συμβάλλουν επίσης στη μικρότερη κατανάλωση καυσίμου.

Η υποστήριξη του οδηγού με το σύστημα FleetBoard® EcoSupport του βασικού εξοπλισμού και την προαιρετική ανάλυση χρήσης FleetBoard® συντελούν επίσης στην εξοικονόμηση καυσίμου.

Για χαμηλό συνολικό κόστος, εξασφαλίσαμε για το Arocs μεγάλα διαστήματα μεταξύ συντηρήσεων ανάλογα με τη χρήση και μία κατασκευή φιλική προς τις επισκευές και τη συντήρηση. Η αυξημένη διάρκεια ζωής πολλών εξαρτημάτων και, βεβαίως, οι υποδειγματικές δυνατότητες προσαρμογής υπερκατασκευών αυξάνουν περαιτέρω την οικονομία που προσφέρει το Arocs.

Γενικά, ανεξαρτήτως χρήσης στον κλάδο κατασκευών, το Arocs συμβάλλει καθοριστικά στην αποδοτικότητα και την επιτυχία σας. Κάθε μέρα και σε κάθε εφαρμογή του κλάδου κατασκευών.