Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Εδώ σας ενημερώνουμε για σημαντικά τεχνικά στοιχεία του νέου Arocs – από το πρόγραμμα κινητήρων και τους προβόλους πλαισίου μέχρι τις εκδόσεις δοχείων καυσίμου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά διατίθενται και σε μορφή αρχείου PDF, στην ενότητα Λήψη.