Μια νέα κατηγορία στους ειδήμονες του ωφέλιμου φορτίου

Τα Antos Loader και Antos Volumer

Δύο πραγματικοί ειδήμονες

Το νέο Antos κάνει τις μετακινήσεις στις βαριές διανομές πιο αποδοτικές από ποτέ. Για να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτή την απαίτηση, ακόμη και σε ό,τι αφορά τις μεταφορές με έμφαση στο ωφέλιμο φορτίο και τον όγκο, σχεδιάσαμε το Antos Loader και το Antos Volumer. Και αυτό, γιατί η εξειδικευμένη εργασία απαιτεί εξειδικευμένα εργαλεία – ή, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, εξειδικευμένα οχήματα. Στο νέο Antos Loader ελέγχθηκαν όλες οι δυνατότητες για εξοικονόμηση καθαρού βάρους και αξιοποιήθηκαν ανάλογα,
εφόσον ήταν τεχνικά εφικτές. Το αποτέλεσμα: οχήματα με καρότσα και τράκτορες βελτιστοποιημένου ωφέλιμου φορτίου με το μικρότερο βάρος στον κλάδο των βαρέων διανομών, από κατασκευής. Με υψηλής απόδοσης, οικονομικούς κινητήρες Euro VI, καμπίνες με έμφαση στη χρήση, χωρίς συμβιβασμούς σε ό,τι αφορά τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας.

Εξαιρετική αξιοποίηση του χώρου φόρτωσης

Το Antos Volumer επίσης εξασφαλίζει πιο αποδοτικές μετακινήσεις. Ιδανικά για τις μεταφορές μεγάλων όγκων, τα οχήματα με καρότσα έχουν ιδιαίτερα χαμηλό ύψος πλαισίου, ενώ οι τράκτορες ξεχωρίζουν για το εξαιρετικά χαμηλό ύψος σύνδεσης επικαθήμενου. Πρακτικά αυτό σημαίνει καθαρό ύψος φόρτωσης έως 3 m, για βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου φόρτωσης. Εκτός από το μεγάλο όγκο φόρτωσης, στην αποδοτικότητα του Antos Volumer συμβάλλουν οι διαμορφώσεις στο συστήματα μετάδοσης που εξοικονομούν καύσιμο και η μεγάλη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ. Για περισσότερες πληροφορίες και για την απόλυτα εξατομικευμένη διαμόρφωση του οχήματός σας, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Διανομέα Mercedes-Benz.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ