Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το νέο Actros

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου Actros – ξεκινώντας από τη σειρά κινητήρων και συνεχίζοντας με τις εκδόσεις δοχείων καυσίμου, τα μεταξόνια, τους προβόλους πλαισίου και τους πίσω εγκάρσιους φορείς. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα τα βρείτε στις παρακάτω σελίδες, ενώ διατίθενται επίσης σε μορφή αρχείου PDF στην ενότητα λήψεων.

*Προαιρετικά διαθέσιμη είναι η αύξηση ροπής κατά 200 Nm.