Προϊόντα χρηματοδότησης

Με μια ματιά τα οφέλη σας:

  • Ανταγωνιστικό επιτόκιο σταθερό καθόλη τη διάρκεια του δανείου που σας εξασφαλίζει σιγουριά και άνεση προγραμματισμού
  • Ισόποσες μηνιαίες δόσεις, προσαρμοσμένες απόλυτα στις δυνατότητές σας
  • Χαμηλή προκαταβολή
  • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής η οποία φτάνει μέχρι και τους 84 μήνες
  • Δυνατότητα πρόωρης μερικής και ολικής αποπληρωμής του δανείου

Προγράμματα Χρηματοδότησης

  • (1)Standard Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ελαφρών φορτηγών. Επωφεληθείτε τώρα από το Standard Πρόγραμμα Χρηματοδότησης της Mercedes-Benz Financial το οποίο συνδυάζει ιδιαίτερα χαμηλή προκαταβολή, σταθερό επιτόκιο 8,9% (+0,60% εισφορά του νόμου 128/75), ισόποσες μηνιαίες δόσεις προσαρμοσμένες στις δυνατότητές σας ενώ η διάρκεια χρηματοδότησης μπορεί να επεκταθεί έως και 84 μήνες.
  • (2)Καμπάνια Χρηματοδότησης CITAN: Αφορά σε Τραπεζική χρηματοδότηση με προκαταβολή 7.965€, Εξόφληση σε 36 μηνιαίες δόσεις των 249€, έξοδα διαχείρησης 300€ και ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 1,5% (+0,60% εισφορά του νόμου 128/75). Το ποσό της δόσης έχει στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη ακέραια τιμή. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τωνόρων και διάρκειας της προσφοράς χωρίς προειδοποίηση.
  • (3)Καμπάνια Χρηματοδότησης CITAN: Αφορά σε Τραπεζική χρηματοδότηση με προκαταβολή 3.796€, Εξόφληση σε 60 μηνιαίες δόσεις των 249€, έξοδα διαχείρησης 300€ και ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 5,5% (+0,60% εισφορά του νόμου 128/75). Το ποσό της δόσης έχει στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη ακέραια τιμή. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων και της διάρκειας της προσφοράς χωρίς προειδοποίηση.