Διαστάσεις και βάρη. Η επιλογή είναι δική σας

Chassis cab με μεταξόνιο 3250 mm και καμπίνα.

Μικτό βάρος [t] 3.19 3.5
Καθαρό βάρος (kg) με μικτό βάρος [1] 1720 - 1810 1735 - 1825
Ωφέλιμο φορτίο (kg) με μικτό βάρος 1380 - 1470 1675 - 1765
Μικτό βάρος [kg] 3000/ 5000 3500 / 5500 / 6300 / 7000 [2]
Μέγιστο φορτίο οροφής [kg] / ικανότητα ρυμούλκησης με/χωρίς φρένα [kg] - | 2000[2]/750 - | 2000[2]/750
Χώρος φόρτωσης [m2] / όγκος φόρτωσης [m3] / μέγιστο μήκος φόρτωσης [mm] - -
Κύκλος στροφής Ø [m] / κύκλος τροχιάς Ø [m] 12.1 | 11.2 12.1 | 11.2

Standard chassis cab με μεταξόνιο 3665 mm [3] και καμπίνα.

Μικτό βάρος [t] 3.19 3.5 4.6 5.0
Καθαρό βάρος (kg) με μικτό βάρος [1] 1705 - 1830 1715 - 1840/1960[4] 2025 1950 - 2055/2230[4]
Ωφέλιμο φορτίο (kg) με μικτό βάρος 1360 - 1485 1540/1660 - 1785 2575 2770[4]/2945 - 3050
Μικτό βάρος [kg] 3000/ 5000 3500 / 5500 / 6300 / 7000 [2] 6600 - 7000 [2] 5500 - 8750 [2]
Μέγιστο φορτίο οροφής [kg] / ικανότητα ρυμούλκησης με/χωρίς φρένα [kg] - | 2000[2]/750 - | 2000[2]/750 - | 2000[2]/750 - | 2000[2]/750
Χώρος φόρτωσης [m2] / όγκος φόρτωσης [m3] / μέγιστο μήκος φόρτωσης [mm] - - - -
Κύκλος στροφής Ø [m] / κύκλος τροχιάς Ø [m] 13.4 | 12.5 13.4 | 12.5 13.4 | 12.5 13.4 | 12.5

Long chassis cab με μεταξόνιο 4325 mm και καμπίνα.

Μικτό βάρος [t] 3.5 4.6 5.0
Καθαρό βάρος (kg) με μικτό βάρος [1] 1745 - 1870/1995 2065 1990 - 2095/2285[4]
Ωφέλιμο φορτίο (kg) με μικτό βάρος 1505[4]/1630 - 1755 2535 2715[4]/2905 - 3010
Μικτό βάρος [kg] 3500/5500/6300/7000 [2] 6600 - 7000 [2] 5500 - 8750 [2]
Μέγιστο φορτίο οροφής [kg] / ικανότητα ρυμούλκησης με/χωρίς φρένα [kg] - | 2000[2]/750 - | 2000[2]/750 - | 2000[2]/750
Χώρος φόρτωσης [m2] / όγκος φόρτωσης [m3] / μέγιστο μήκος φόρτωσης [mm] - - -
Κύκλος στροφής Ø [m] / κύκλος τροχιάς Ø [m] 15.3 | 14.5 15.3 | 14.5 15.3 | 14.5

[1] Οι αριθμοί του βάρους άνευ φορτίου είναι σύμφωνα με την Οδηγία 97/27/ΕΚ, όπως αυτή ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσης: η μάζα του οχήματος σε ετοιμότητα λειτουργίας αφορά τη μάζα του άνευ φορτίου οχήματος με αμάξωμα σε ετοιμότητα λειτουργίας, ή τη μάζα του πλασίου με θάλαμο οδήγησης στην περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν ενώνει το αμάξωμα και/ή τις συνδεδεμένες συσκευές (συμπεριλαμβανομένου του ψυκτικού υγρού, των λιπαντικών, καύσιμο σε ποσοστό πλήρωσης 90%, και άλλα υγρά σε ποσοστό πλήρωσης 100%, εξαιρώντας το νερό που χρησιμοποιείται, τα εργαλεία, τα ρεζέρβα και τον οδηγό (με βάρος 75 kg), ενώ σε περίπτωση λεωφορείου ή πούλμαν, συνυπολογίζεται και η μάζα του συνοδηγού (με βάρος 75 kg), εάν υπάρχει κάθισμα συνοδηγού στο όχημα).

[2] Αυξημένο μικτό συνδυαστικό βάρος και ικανότητα ρυμούλκησης σε συνδυασμό με ενισχυμένο κοτσαδόρο (προαιρετικός εξοπλισμός).

[3] Τα οχήματα με μέγιστο μικτό βάρος της τάξεως των 4,6 t είναι εξοπλισμένα με υπερμονά ελαστικά. Τα οχήματα με μέγιστο μικτό βάρος της τάξεως των 5 t είναι εξοπλισμένα με διπλά ελαστικά.

[4] Για το Sprinter NGT (δισθενές)

Sprinter Chassis

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Εξοπλισμός