Διαστάσεις και βάρη. Η επιλογή είναι δική σας.

Compact Pickup με μεταξόνιο 3250 χιλ. και καμπίνα.

Μικτό βάρος [t] 3.19 3.5
Καθαρό βάρος (kg) με μικτό βάρος [1] 1935 - 2025 1970 - 2060
Ωφέλιμο φορτίο (kg) με μικτό βάρος 1.165-1.255 1440 - 1530
Μικτό βάρος [kg] 3000/ 5000 3500 / 5500 / 6300 / 7000 [2]
Μέγιστο φορτίο οροφής [kg] / ικανότητα ρυμούλκησης με/χωρίς φρένα [kg] - | 2000[2]/750 - | 2000[2]/750
Χώρος φόρτωσης [m2] / όγκος φόρτωσης [m3] / μέγιστο μήκος φόρτωσης [mm] 5.8 | 2850 5.8 | 2850
Κύκλος στροφής Ø [m] / κύκλος τροχιάς Ø [m] 12.1 | 11.2 12.1 | 11.2

Standard Pickup με μεταξόνιο 3665 χιλ. [3] και καμπίνα.

Μικτό βάρος [t] 3.19 3.5 4.6 5.0
Καθαρό βάρος (kg) με μικτό βάρος [1] 1945 - 2070 1980 - 2105/2280 2310 - 2345 2275 - 2375/2605
Ωφέλιμο φορτίο (kg) με μικτό βάρος 1.120 - 1.245 1220/1395 - 1520 2275 - 2290 2395/2625 - 2725
Μικτό βάρος [kg] 3000/ 5000 3500 / 5500 / 6300 / 7000 [2] 6600 - 7000 [2] 6000 - 8750 [2]
Μέγιστο φορτίο οροφής [kg] / ικανότητα ρυμούλκησης με/χωρίς φρένα [kg] - | 2000[2]/750 - | 2000[2]/750 - | 2000[2]/750 - | 2000[2]/750
Χώρος φόρτωσης [m2] / όγκος φόρτωσης [m3] / μέγιστο μήκος φόρτωσης [mm] 6.9/7.7 | 3400/3600 6.9/7.7 | 3400/3600 6.9/7.7 | 3400/3600 6.9/7.7 | 3400/3600
Κύκλος στροφής Ø [m] / κύκλος τροχιάς Ø [m] 13.4 | 12.5 13.4 | 12.5 13.4 | 12.5 13.4 | 12.5

Long Pickup με μεταξόνιο 4325 χιλ. [3] και καμπίνα.

Μικτό βάρος [t] 3.5 4.6 5.0
Καθαρό βάρος (kg) με μικτό βάρος [1] 2.065 - 2.185/2.320[4] 2.445 2.375 - 2.475/2.665[4]
Ωφέλιμο φορτίο (kg) με μικτό βάρος 1.180/1.315 - 1.435 2155 2.335/2.525 - 2.625
Μικτό βάρος [kg] 3500 / 5500 / 6300 / 7000 [2] 6600 - 7000 [2] 5.500 - 7.000 [2]
Μέγιστο φορτίο οροφής [kg] / ικανότητα ρυμούλκησης με/χωρίς φρένα [kg] - | 2000[2]/750 - | 2000[2]/750 - | 2000[2]/750
Χώρος φόρτωσης [m2] / όγκος φόρτωσης [m3] / μέγιστο μήκος φόρτωσης [mm] 8.7/9.2 | 4300 8.7/9.2 | 4300 8.7/9.2 | 4300
Κύκλος στροφής Ø [m] / κύκλος τροχιάς Ø [m] 15.3 | 14.5 15.3 | 14.5 15.3 | 14.5

[1] Οι τιμές για το βάρος χωρίς φορτίο είναι σύμφωνες με την οδηγία 97/27/ΕΚ, στην ισχύουσα έκδοσή της κατά τη δημοσίευση: η μάζα του οχήματος σε ετοιμότητα λειτουργίας είναι η μάζα του κενού οχήματος με το αμάξωμα σε ετοιμότητα λειτουργίας, ή η μάζα του πλαισίου με το θάλαμο, εφόσον ο κατασκευαστής δεν τοποθετεί το αμάξωμα, ή / και συνδεδεμένες συσκευές (συμπεριλαμβάνονται ψυκτικά, λιπαντικά, καύσιμα 90%, το 100% των υπολοίπων υγρών εκτός από χρησιμοποιημένο νερό, εργαλεία, ρεζέρβα και οδηγό (75 kg), και, για τα λεωφορεία και πούλμαν, η μάζα του συνοδηγού (75 kg), εάν υπάρχει κάθισμα συνοδηγού στο όχημα).

[5] Αυξημένο μικτό συνδυαστικό βάρος και αυξημένη ικανότητα ρυμούλκησης σε συνδυασμό με ενισχυμένο κοτσαδόρο (προαιρετικός εξοπλισμός).

[3] Τα οχήματα με μέγιστο μικτό βάρος 4,6 t διαθέτουν υπερμονά ελαστικά, ενώ τα οχήματα με μέγιστο μικτό βάρος 5 t έχουν εξοπλιστεί με διπλά ελαστικά.

[4] Για το Sprinter NGT (δισθενές).

Sprinter με καρότσα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Εξοπλισμός