Διαστάσεις και βάρη. Η επιλογή είναι δική σας.

Το Vito compact με μεταξόνιο 3200 mm.

Μικτό βάρος οχήματος (t)   2.8 3.05
Μήκος οχήματος (mm)   4895 4895
Ωφέλιμο φορτίο [1] [2] (kg) για μικτό βάρος   1736 - 1846
με τετρακίνηση: 1920
1736 - 1846
με τετρακίνηση: 1920
Φορτίο [2] (kg) για μικτό βάρος   954 - 1314
με τετρακίνηση: 880 - 1.130
954 - 1314 με τετρακίνηση: 880 - 1.130
Μικτό βάρος συνδυασμού (kg)   4000/4800/5300 [3] 4050/4800/5050/5550 [3]
Μέγιστο φορτίο οροφής (kg)   150 150
Δυνατότητα ρυμούλκησης (kg) με φρένα[4] 1200/2000/2500 [5] 1000/1800/2000/2500 [5]
χωρίς φρένα 750 750
Μέγιστος χώρος φόρτωσης (τ.μ.)   3.97 3.97
Μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης (κ.μ.)   5.5 5.5
Μέγιστο μήκος φόρτωσης (mm)   2586 2586
Κύκλος στροφής Ø (m) | κύκλος τροχιάς Ø (m)   12.9 | 12.2 12.9 | 12.2
Κίνηση στους εμπρός τροχούς   11.8 | 11.1 11.8 | 11.1
Κύκλος στροφής Ø (m) | κύκλος τροχιάς Ø (m)   12.7 | 12.1 12.7 | 12.1
Κίνηση στους πίσω τροχούς      

[1] Οι τιμές ανταποκρίνονται στην Οδηγία 97/27/EΚ όπως αυτή ισχύει κατά την έναρξη εφαρμογής της (με βάρος οδηγού 75 kg, και όλα τα υγρά του οχήματος και το ντεπόζιτο κατά 90% πλήρη).

[2] Ο εξοπλισμός και/ή οι γραμμές εξοπλισμού ενδέχεται να προκαλέσουν αύξηση ή ελάττωση του Μικτού Βάρους Οχήματος, και κατ' αυτό τον τρόπο να επηρεάσουν το ωφέλιμο φορτίο. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για περισσότερες πληροφορίες.

[3] Αναπροσαρμοσμένο επιτρεπόμενο βάρος συνδυασμένων οχημάτων σε συνδυασμό με ενισχυμένο κοτσαδόρο (προαιρετικός εξοπλισμός), ανάλογα με το μοντέλο μετάδοσης ισχύος.

[4] Ανάλογα με το μοντέλο μετάδοσης ισχύος.

[5] Αναπροσαρμοσμένο φορτίο ρυμουλκούμενου σε συνδυασμό με ενισχυμένο κοτσαδόρο (προαιρετικός εξοπλισμός), ανάλογα με το μοντέλο μετάδοσης ισχύος.

Μπορείτε να βρείτε ακριβείς διαστάσεις στο φύλλο δεδομένων - ή ρωτήστε τον πωλητή Mercedes - Benz της περιοχής σας.

Vito Van

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Εξοπλισμός