Κυψέλη καυσίμου

Η οδήγηση με μηδενικές εκπομπές

NEBUS Το Νέο Ηλεκτρικό Λεωφορείο

Citaro FuelCELL Hybrid

Γενιά μηδενικών ρύπων (web special)