Ο δρόμος για μηδενικές εκπομπές
Συστήματα κίνησης για το μέλλον

Citaro FuelCELL Hybrid

Γενιά μηδενικών ρύπων (web special)

Citaro G BlueTec® Hybrid

Επιμείνετε πράσινα. Web special