Ασφάλεια από το Α στο Ω
Μέσα στο minibus

Η ολοκληρωμένη φιλοσοφία ασφάλειας του τμήματος Λεωφορείων της Mercedes-Benz.