Ασφάλεια από το Α στο Ω

Αστικά και υπεραστικά λεωφορεία

Η ολοκληρωμένη φιλοσοφία ασφάλειας του τμήματος Λεωφορείων της Mercedes-Benz.