- 8,5% μεγαλύτερη οικονομία καυσίμουCitaro Euro VI. Η οικονομική επιλογή

Τηρήσαμε την υπόσχεσή μας και με το παραπάνω