Τα τρία Citaro σε τακτικά αστικά δρομολόγια στο Wiesbaden

Η απαιτητική διαδρομή 17 στο Wiesbaden

Πανομοιότυπες συνθήκες, παρακολούθηση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των στάσεων ανεφοδιασμού

Παρακολούθηση από τον ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες αυτοκινήτων του οργανισμού Dekra.