Στη γραμμή τερματισμού έπειτα από περίπου 1400 χλμ.
στις 26 Οκτωβρίου 2012