Τηρήσαμε την υπόσχεσή μας και με το παραπάνω

Citaro Euro VI: 8,5% λιγότερο καύσιμο στο Record Run.

Citaro Euro VI: 8,5% λιγότερο καύσιμο στο Record Run.

Το Euro VI συμφέρει και οικονομικά