Τα τελικά αποτελέσματα αναλυτικά
Citaro Euro VI: 8,5 τοις εκατό μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου

Citaro
Επίπεδο εκπομπών Euro 6 Euro 5 Euro 5
Πόρτες 2 2 3
Απλό λεωφορείο, τύπος Αστικό λεωφορείο Αστικό λεωφορείο Αστικό λεωφορείο
Απόσταση που διανύθηκε [χλμ.]: 1365.2 1360.6 1360.2
Δοκιμαστική διαδρομή: διαδρομή 17 στο Wiesbaden διαδρομή 17 στο Wiesbaden διαδρομή 17 στο Wiesbaden
Αριθμός στάσεων λεωφορείου / ανοιγμάτων θυρών, ανά διαδρομή: trip: 25 25 25
Αριθμός αλλαγών βάρδιας 9 9 9
Αριθμός στάσεων για ανεφοδιασμό 2 ημερησίως 2 ημερησίως 2 ημερησίως
Κινητήρας OM 936 h OM 906 hLA OM 457 hLA
Ισχύς [kW/hp] 220 / 299 210 / 286 220 / 299
Ισχύς [kW/hp] 7.7 6.4 12.1
Ταχύτητα (km/h): Ø 16.6 (16.58) Ø 16.6 (16.56) Ø 16.7 (16.74)
Κατανάλωση καυσίμου Diesel Ø 38.7 l / 100 km Ø 42.4 l / 100 km Ø 42.3 l / 100 km