Νέο: Το λεωφορείο

ως ένα hotspot που ταξιδεύει με σύνδεση στο διαδίκτυο.