Νέο: Το λεωφορείο
ως ένα hotspot που ταξιδεύει με σύνδεση στο διαδίκτυο.