Κόστος Κύκλου Ζωής από τη Mercedes-Benz

Η οικονομική επιλογή κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής του λεωφορείου