Ο εξοπλισμός του Intouro.

Βασικός εξοπλισμός

[1] Intouro

[2] Intouro M

[3] Intouro L

Σημείωση:

Είναι πιθανόν να έχουν σημειωθεί αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών από την εκτύπωση του παρόντος. Το παρόν φύλλο χαρακτηριστικών αναφέρεται σε επιλεγμένα στοιχεία εξοπλισμού/επενδύσεων. Είναι πιθανό να μην υπάρχει επιπλέον χρέωση για συγκεκριμένα εξαρτήματα του προαιρετικού εξοπλισμού. Για τα οριστικά στοιχεία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Σύμβουλο Πωλήσεων του τμήματος Λεωφορείων της Mercedes-Benz

Intouro Euro VI

Γοητεία

Πληροφορίες

Ο δικός σας σύμβουλος πωλήσεων