Έξυπνες υπηρεσίες και λογισμικό –
αποφέρουν πραγματικά αποδοτικά κέρδη

Ειδικά εξελιγμένο για χρήση σε λεωφορεία, οι υπηρεσίες του FleetBoard παρέχουν εξαιρετική υποστήριξη στη διαχείριση στόλων:


Χαρτογράφηση

Περισσότερη διαφάνεια για το στόλο σας, χάρη στην παρακολούθηση της διαδρομής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.


Καταγραφή δεδομένων ταξιδίου

Διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών σας με τη βοήθεια πληροφοριών όπως προγράμματα οδήγησης, νεκρούς χρόνους και κατάσταση πόρτας/ράμπας.


Ανάλυση απόδοσης

Service

Διαχείριση χρόνου

Υπολογιστής οχήματος FleetBoard TiiRec