Ασφάλεια - στην καρδιά της σκέψης μας.

Σύμφωνα με την Ολοκληρωμένη Φιλοσοφία Ασφάλειας της Mercedes-Benz η ασφάλεια του οχήματος χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις:

Φάση 1: ασφαλής οδήγηση

Φάση 2: σε κρίσιμες καταστάσεις.

Φάση 3: κατά τη διάρκεια ατυχήματος

Φάση 4: μετά από ατύχημα.

Για τη μείωση των συνεπειών μετά από ένα ατύχημα και τη υποστήριξη του έργου των σωστικών συνεργείων, ενεργοποιείται ένα πλήθος διαφορετικών δράσεων, ανάλογα με τον τύπο και τη σοβαρότητα της σύγκρουσης που έχει καταγραφεί από το σύστημα:

  • Μέγιστη δυνατή προστασία: Ο κινητήρας μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα, οι πόρτες να ξεκλειδώσουν αυτόματα και να διακοπεί η παροχή καυσίμου.
  • Φωτισμός που φαίνεται: τα αλάρμ και τα εσωτερικά φώτα έκτακτης ανάγκης μπορούν να ενεργοποιηθούν αυτόματα για να μειώσουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και να διευκολύνουν τον εντοπισμό του αυτοκινήτου.
  • Κάνοντας τη διαφυγή ευκολότερη: ο μηχανισμός κλειδώματος των θυρών απενεργοποιείται αυτόματα.
  • Μέτρα υποβοήθησης διάσωσης: οι ενσωματωμένες αρθρώσεις σύγκρουσης ανάμεσα στο φτερό και την πόρτα διευκολύνουν το άνοιγμα των θυρών μετά από μετωπική σύγκρουση.
  • Χρήσιμη σύνδεση: σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης της Mercedes-Benz (σε συνδυασμό με συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο) μπορεί να συνδεθεί αυτόματα με ένα κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

[1] Απαιτείται: ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Recommend page

C-Class Saloon

Πληροφορίες αυτοκινήτου