Το Arocs – εκδόσεις καμπίνων οδηγού.

Με εννέα καμπίνες οδηγού, το Arocs καλύπτει με υποδειγματικό τρόπο όλες τις απαιτήσεις από τις διάφορες χρήσεις στην εργοταξιακή κυκλοφορία. Είτε πρόκειται για αυθημερόν δρομολόγια, στο εργοτάξιο και στις μεταφορές οικοδομικών υλικών είτε σε χρήσεις με συχνές διανυκτερεύσεις – όλες οι καμπίνες οδηγού εντυπωσιάζουν με τη στιβαρή, ανθεκτική κατασκευή τους, την εργονομική, αναπαυτική θέση εργασίας, καθώς και τον εύκολο, αποδοτικό χειρισμό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ