Ακραία ισχύς για ακραίες καταπονήσεις.

Το Arocs Loader και το Arocs Grounder.

Για ιδιαίτερα μεγάλο ωφέλιμο φορτίο και ακραίες καταπονήσεις. Με το Arocs Loader και το Arocs Grounder παρουσιάζουμε οχήματα που σχεδιάστηκαν ειδικά για τον κλάδο κατασκευών και αποδίδουν στο μέγιστο εκεί που πρέπει: στο εργοτάξιο αλλά και στον τομέα της οικονομίας.

Εκδόσεις οχημάτων ανάλογα με τον κλάδο.

Το Arocs φροντίζει για ιδιαίτερα αποδοτικές μετακινήσεις στον κλάδο κατασκευών. Για να μπορεί να ικανοποιηθεί αυτή η απαίτηση ακόμα και σε χρήσεις που δίνουν έμφαση στο ωφέλιμο φορτίο, όπως για παράδειγμα, οι ανατρεπόμενοι τράκτορες ή οι μπετονιέρες, αλλά και σε βαριές χρήσεις, αναπτύξαμε τα Arocs Loader και Arocs Grounder.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ