Καμπίνες οδηγού: δύο. Ανεκπλήρωτες επιθυμίες: καμία.

Το Arocs SLT – εκδόσεις καμπίνων οδηγού.

Το Arocs έως 250 τόνων διατίθεται αποκλειστικά με την καμπίνα οδηγού BigSpace με πλάτος 2500 mm, ενώ σε συνδυασμό με το σύστημα κίνησης σε όλους τους τροχούς αποκλειστικά με την καμπίνα οδηγού StreamSpace πλάτους 2300 mm.