Το Antos – εκδόσεις καμπίνων οδηγού.

Εκδόσεις καμπίνων του Antos.

Με έξι εκδόσεις, το Antos προσφέρει για κάθε χρήση στις διανομές μία καμπίνα, η οποία επιτρέπει την αποδοτική εργασία και τον εύκολο χειρισμό. Για χρήσεις που απαιτούν όλο το μήκος της υπερκατασκευής, πρώτη επιλογή αποτελεί η καμπίνα S ClassicSpace. Η καμπίνα Μ ClassicSpace ενδείκνυται, για παράδειγμα, για ημερήσιες χρήσεις ενώ η καμπίνα Μ CompactSpace με επίπεδη οροφή για μεταφορές αυτοκινήτων. Όλες οι καμπίνες διαθέτουν καλή οπτική και υψηλό ωφέλιμο φορτίο ως πλεονεκτήματα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ