Εκπαίδευση οδηγών

Εκπαίδευση Mercedes-Benz για επαγγελματίες ("DriverTraining")

Όσοι θέλουν να επιτύχουν στον τομέα των μεταφορών τώρα και στο μέλλον, πρέπει να αντιμετωπίζουν καθημερινά νέες προκλήσεις. Από την ασφάλεια του οχήματος έως τις γνώσεις των οδηγών αναφορικά με τον Κ.Ο.Κ, παντού υπάρχουν πρότυπα.

Trucks you can trust

Η Mercedes-Benz, κατέχοντας ηγετική θέση στην κατασκευή φορτηγών, παρέχει ήδη όλα τα περαιτέρω μέτρα εκπαίδευσης υπό μία ονομασία: DriverTraining.
Εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία. Προετοιμαστείτε να εκπληρώσετε τις απαιτήσεις του μέλλοντος, έχοντας στο πλάι σας το μεγαλύτερο κατασκευαστή φορτηγών παγκοσμίως. Σε ό,τι αφορά στην περαιτέρω εκπαίδευση, η επαγγελματική εκπαίδευση Mercedes-Benz ("DriverTraining") αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για τους οδηγούς φορτηγών.