Ολοκληρωμένες λύσεις για μεγαλύτερη αποδοτικότητα στις μεταφορές.

Για ιδιαίτερα χαμηλά συνολικά έξοδα και αυξημένα έσοδα, δεν αρκούν πλέον σήμερα μόνο τα οικονομικά, αξιόπιστα οχήματα. Η ασφαλής άφιξη στον προορισμό συμβάλλει επίσης καθοριστικά στην υψηλή απόδοτικότητσα των μεταφορών. Και συνεπώς: οι υπηρεσίες και οι παροχές που αυξάνουν περισσότερο τη διαθεσιμότητα του οχήματος. Από την πρώτη κιόλας ημέρα. Και σε όλη τη διάρκεια χρήσης.

Ολοκληρωμένη αποδοτικότητα στις μεταφορές.

Η λειτουργία ενός φορτηγού μπορεί να γίνει πιο οικονομική. Έτσι, η Mercedes-Benz συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων εξοικονόμησης του φορτηγού σας μειώνοντας τα έξοδα που αυτό συνεπάγεται, π.χ. κατά την αγορά, την κατανάλωση, τη συντήρηση και την επισκευή: με πρωτοποριακή τεχνολογία οχημάτων και απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες υπηρεσίες. Στις επόμενες σελίδες σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τους τρόπους με τους οποίους μειώνουμε τα έξοδα που συνδέονται με το όχημα. Παράλληλα, μπορεί να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό το κόστος χρήσης: με την MercedesServiceCard μπορείτε, για παράδειγμα, να εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα κατά την πληρωμή διοδίων (δεν ισχύει στην Ελλάδα). Επιπλέον, το FleetBoard υποστηρίζει τη βέλτιστη χρήση των οχημάτων και συμβάλλει στη μείωση των εξόδων προσωπικού και διαχείρισης. Δείτε μόνοι σας και επιλέξτε τη λύση που σας ταιριάζει. 

Αυξημένη συνολική οικονομία.

Ο συνδυασμός αποδοτικής, αξιόπιστης τεχνολογίας οχημάτων, κορυφαίων τεχνολογιών ασφάλειας καθώς και υπηρεσιών επιτρέπει τη μείωση του συνολικού κόστους συντελλώντας έτσι στην αύξηση του κέρδους. Σε κάθε χιλιόμετρο που διανύετε.