Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Το Actros – Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Σε αυτήν την ενότητα σας ενημερώνουμε για σημαντικά τεχνικά στοιχεία του Actros, όπως το πρόγραμμα κινητήρων και οι εκδόσεις δοχείων καυσίμου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες και σε μορφή PDF, για να τα κατεβάσετε.