Εκδόσεις ρεζερβουάρ καυσίμου Actros.

Εκδόσεις ρεζερβουάρ καυσίμου Actros.

Δυνατότητες ευέλικτων συνδυασμών – με την ίδια διατομή ρεζερβουάρ καυσίμου μπορείτε να συνδυάσετε ρεζερβουάρ διαφορετικής χωρητικότητας στη δεξιά και αριστερή πλευρά. Το ίδιο ισχύει και για τα ρεζερβουάρ diesel και AdBlue® καθώς και για τα σύνθετα ρεζερβουάρ. Στα σχήματα παρουσιάζονται δύο διαφορετικές πιθανές εκδόσεις για τράκτορες με ενιαίο πίσω τμήμα.