Υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα

Εφαρμογές χορτοκοπής, χειμερινών εργασιών, συντήρησης, καθαρισμού, συγκοινωνίας, φόρτωσης και μεταφορών: πουθενά οι απαιτήσεις στη συντήρηση οδών και εδάφους δεν είναι τόσο ποικίλες όσο στις πόλεις και τις αστικές περιοχές. Χάρη στα οχήματα της Mercedes-Benz θα μπορείτε να ανταποκριθείτε στην πρόκληση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ