Χρυσό/Αργυρό/Χάλκινο

Στο TruckStore βρίσκετε γρήγορα και εύκολα το κατάλληλο όχημα για το σκοπό που θέλετε και τα χρήματα που διαθέτετε. Για αυτό το λόγο έχουμε ταξινομήσει την γκάμα μας ανάλογα με τον λόγο τιμής/απόδοσης στις κατηγορίες Χρυσό, Αργυρό και Χάλκινο.

Χρυσό
• Μέγιστη ηλικία οχήματος τα 4 χρόνια
• Τεχνικός έλεγχος σύμφωνα με τα στάνταρ των TruckStore
• και διενέργεια όλων των απαραίτητων επισκευών και των Service
• Πρόσφατη κυρίως επιθεώρηση σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις
• Έχει δημιουργηθεί εξωτερική εμφάνιση υψηλής ποιότητας
• Βάθος πέλματος ελαστικών τουλάχιστον στα 6mm

Αργυρό
• Μέγιστη ηλικία οχήματος τα 6 χρόνια
• Τεχνικά ελεγμένο σύμφωνα με τα στάνταρ των TruckStore Standards
• Ασφαλές για κυκλοφορία
• Έχει διενεργηθεί αναβάθμιση εξωτερικής εμφάνισης
• Βάθος πέλματος ελαστικών τουλάχιστον στα 3mm

Χάλκινο
• Τεχνικά ελεγμένο
• Ασφαλές για κυκλοφορία
• Έχει διενεργηθεί βασικός καθαρισμός