Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Standard

Βασικά Χραακτηριστικά Προγράμματος

■Αφορά όλες τις επιβατικές και επαγ/κές εκδόσεις Mercedes-Benz Van
■Ονομαστικό επιτόκιο 8,9% σταθερό καθόλη τη διάρκεια του δανείου
■Ισόποσες ή ανισόποσες μηνιαίες δόσεις, προσαρμοσμένες απόλυτα στις δυνατότητές σας
■Χαμηλή προκαταβολή από 0%
■Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής η οποία φτάνει μέχρι και τους 84 μήνες
■Δυνατότητα πρόωρης μερικής και ολικής αποπληρωμής του δανείου