Πρόγραμμα χρηματοδότησης Επιχειρήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

-Αφορά σε όλες τις επιβατικές & επαγ/κές εκδόσεις Van μέχρι 3,5 τόνους
-Αφορά σε Εταιρείες με εμπορική δραστηριότητα Ενοικίασης Αυτοκινήτων (βάσει καταστατικού)
-Διάρκεια χρηματοδότησης: 12-36 μήνες
-Πληρωμή με εποχιακές δόσεις
-Ελάχιστη Προκαταβολή: 30%
-Ονομ. επιτόκιο πελάτη: 9,35% κυμαινόμενο (πλέον εισφ. Τραπ. 0,6%)
-Το πρόγραμμα διατίθεται μέσω της Τράπεζας Eurobank


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

-Αφορά σε όλες τις επιβατικές & επαγ/κές εκδόσεις Van μέχρι 3,5 τόνους
-Αφορά σε Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής (συμπερ/νων Εταιρειών Ενοικίασης Αυτοκινήτων και Τουριστικών Επιχειρήσεων)
-Διάρκεια χρηματοδότησης: 12-84 μήνες
-Ισόποσες μηνιαίες δόσεις
-Ελάχιστη Προκαταβολή: 10%
-Ονομ. επιτόκιο πελάτη: 8,9% σταθερό (πλέον εισφ. Τραπ. 0,6%)
-Το πρόγραμμα διατίθεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος