Διαστάσεις και βάρη. Η επιλογή είναι δική σας

Το Citan Tourer με μακρύ μεταξόνιο 2697 mm

Μήκος οχήματος (mm)   4321
Διάμετρος κύκλου τροχιάς /κύκλου στροφής (m)   10.7 / 11.2
Όγκος φόρτωσης (l)   685 - 3000
Μέγιστο μήκος φόρτωσης (mm)   953 - 1753
Μικτό βάρος οχήματος (kg)   1920 / 1950 / 1980 / 2100 / 2160
Μικτό βάρος συνδυασμού (kg)   2970 - 3210
Δυνατότητα ρυμούλκυσης (kg) με φρένα 1350 [1]
χωρίς φρένα 695 - 725
Καθαρό βάρος [2] (kg)   1395 - 1455
Ωφέλιμο φορτίο (kg) με μικτό βάρος   525 - 715
Μέγιστο φορτίο οροφής (kg)   100

[1] 1350 kg με άδεια επιβατικού αυτοκινήτου (Μ1), 1050 kg με άδεια επαγγελματικού αυτοκινήτου (Ν1).

[2] H oδηγία 92/21/ΕΟΚ ορίζει το απόβαρο ως τη μάζα του οχήματος σε ετοιμότητα λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων των ψυκτικών υγρών, λιπαντικών, καυσίμου, εφεδρικού τροχού, εργαλείων και οδηγού). Μια ενιαία μάζα 75 kg (68 kg + 7 kg αποσκευών) θεωρείται.

Αναλυτικές διαστάσεις αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά μας - ή ρωτήστε τον προμηθευτή σας Mercedes-Benz.

Citan

Tourer

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Εξοπλισμός

Συμβουλές αγοράς