Η ασφάλεια σας είναι το πιο πολύτιμο μας αγαθό.

Πακέτο Υποβοήθησης Κίνησης: νέα πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια

Σύστημα Προειδοποίησης Πρόσκρουσης COLLISION PREVENTION ASSIST.

Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας

Υποβοήθηση Προβολέων.

Sprinter Chassis

Πλεονεκτήματα προϊόντος