Διαστάσεις και βάρη: η επιλογή είναι δική σας.

Chassis cab με μεταξόνιο 3250 mm και καμπίνα.

Μέγιστο Μικτό Βάρος Οχήματος [kg]
3190 3500
Βάρος (πλήρες υγρών) (kg) για το Μέγιστο Μικτό Βάρος Οχήματος [1]
1.750 - 1.810 1.765 - 1.825
Ωφέλιμο φορτίο [kg] με Μέγιστο Μiκτό Βάρος
1.380 - 1.440 1.675 - 1.735
Μέγιστο Μικτό Βάρος Οχήματος [kg]
5000 5500
Μέγιστο φορτίο οροφής [kg]    
ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα/ χωρίς φρένα [kg] -  
2000[2]/750 -  
2000[2]/750    
Εμβαδόν χώρου φόρτωσης [sqm]    
χωρητικότητα φόρτωσης [cbm]    
μέγιστο μήκος φόρτωσης [mm] - -
Κύκλος στροφής Ø [m]    
κύκλος περιστροφής Ø [m] 12.1 - 12.3  
11.2 12.1 - 12.3  
11.2    

Standard chassis cab με μεταξόνιο 3665 mm [3] και καμπίνα.

Μέγιστο Μικτό Βάρος Οχήματος [kg]
3190 3500 4600 5000
Βάρος (πλήρες υγρών) (kg) για το Μέγιστο Μικτό Βάρος Οχήματος [1]
1705 - 1830 1715 - 1840/1960[4] 2025 1950 - 2055/2230[4]
Ωφέλιμο φορτίο [kg] με Μέγιστο Μiκτό Βάρος
1360 - 1485 1.540[4]/1.660 - 1.785 2575 2770[4]/2945 - 3050
Μέγιστο Μικτό Βάρος Οχήματος [kg]
5000 5500 6600 5.500/6.000/7.000
Μέγιστο φορτίο οροφής [kg]        
ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα/ χωρίς φρένα [kg] -      
2000[2]/750 -      
2000[2]/750 -      
2000[2]/750 -      
2000[2]/750        
Εμβαδόν χώρου φόρτωσης [sqm]        
χωρητικότητα φόρτωσης [cbm]        
μέγιστο μήκος φόρτωσης [mm]] - - - -
Κύκλος στροφής Ø [m]        
κύκλος περιστροφής Ø [m] 13.4 - 14.0      
12.4 - 13.1 13.4 - 14.0      
12.4 - 13.1 13.4 - 14.0      
12.4 - 13.1 13.4 - 14.0      
12.4 - 13.1        

Long chassis cab με μεταξόνιο 4325 mm και καμπίνα.

Μέγιστο Μικτό Βάρος Οχήματος [kg]
3500 4600 5000
Βάρος (πλήρες υγρών) (kg) για το Μέγιστο Μικτό Βάρος Οχήματος [1]
1.745 - 1.870/1.995[4] 2065 1990 - 2095/2285[4]
Ωφέλιμο φορτίο [kg] με Μέγιστο Μiκτό Βάρος 1505[4]/1630 - 1755 2535 2715[4]/2905 - 3010
Μέγιστο Μικτό Βάρος Οχήματος [kg]
5500 6600 5.000/6.000/7.000
Μέγιστο φορτίο οροφής [kg]      
ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα/ χωρίς φρένα [kg] -    
2000[2]/750 -    
2000[2]/750 -    
2000[2]/750      
Εμβαδόν χώρου φόρτωσης [sqm]      
χωρητικότητα φόρτωσης [cbm]      
μέγιστο μήκος φόρτωσης [mm] - - -
Κύκλος στροφής Ø [m]      
κύκλος περιστροφής Ø [m] 15.3 - 16.1    
14.4 - 15.3 15.3 - 16.1    
14.4 - 15.3 15.3 - 16.1    
14.4 - 15.3      

[1] Οι αριθμοί του βάρους άνευ φορτίου είναι σύμφωνα με την Οδηγία 97/27/ΕΚ, όπως αυτή ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσης: η μάζα του οχήματος σε ετοιμότητα λειτουργίας αφορά τη μάζα του άνευ φορτίου οχήματος με αμάξωμα σε ετοιμότητα λειτουργίας, ή τη μάζα του πλασίου με θάλαμο οδήγησης στην περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν ενώνει το αμάξωμα και/ή τις συνδεδεμένες συσκευές (συμπεριλαμβανομένου του ψυκτικού υγρού, των λιπαντικών, καύσιμο σε ποσοστό πλήρωσης 90%, και άλλα υγρά σε ποσοστό πλήρωσης 100%, εξαιρώντας το νερό που χρησιμοποιείται, τα εργαλεία, τα ρεζέρβα και τον οδηγό (με βάρος 75 kg), ενώ σε περίπτωση λεωφορείου ή πούλμαν, συνυπολογίζεται και η μάζα του συνοδηγού (με βάρος 75 kg), εάν υπάρχει κάθισμα συνοδηγού στο όχημα).

[2] Αυξημένο μικτό συνδυαστικό βάρος και ικανότητα ρυμούλκησης σε συνδυασμό με ενισχυμένο κοτσαδόρο (προαιρετικός εξοπλισμός).

[3] Τα οχήματα με μέγιστο μικτό βάρος της τάξεως των 4,6 t είναι εξοπλισμένα με υπερμονά ελαστικά. Τα οχήματα με μέγιστο μικτό βάρος της τάξεως των 5 t είναι εξοπλισμένα με διπλά ελαστικά.

[4] Για το Sprinter NGT (δισθενές).

Sprinter Chassis

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Εξοπλισμός