Βασικός & προαιρετικός εξοπλισμός.
Κάνετε τη ζωή σας λίγο ευκολότερη.

Standard equipment.

[1] Προαιρετικά διαθέσιμη ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας στον πίνακα οργάνων.

[2] Μόνο σε συνδυασμό με κοτσαδόρο ή με προεγκατάσταση κοτσαδόρου.

Sprinter Chassis

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Εξοπλισμός