Διαστάσεις και βάρη: η επιλογή είναι δική σας.

Compact με μεταξόνιο 3250 mm και standard οροφή.

Μέγιστο Μικτό Βάρος Οχήματος [kg]
3000 3500
Απόβαρο [kg] για μέγιστο μικτό βάρος [1] [2]
2.030 - 2.090 2.040 - 2.100
Ωφέλιμο φορτίο [3] (kg) με Μέγιστο Μiκτό Βάρος
910 - 970 1.400 - 1.460
Απόβαρο [kg] για μέγιστο μικτό βάρος
5000 5500
Μέγιστο φορτίο οροφής [kg]
   
Ικανότητα ρυμούλκησης, φρεναρισμένο/μη φρεναρισμένο [kg]
300  
2,000[4]/750 150  
2,000[4]/750    
Εμβαδόν χώρου φόρτωσης [m2]
   
Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου [m3]
   
Μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης [mm]
4.0  
7.5    
2,700 4.0  
7.5    
2,700    
Κύκλος στροφής Ø [m]
   
Κύκλος περιστροφής Ø [m]
12.1 - 12.3  
11.2 12.1 - 12.3  
11.2    

Compact με μεταξόνιο 3250 mm και υψωμένη οροφή.

Μέγιστο Μικτό Βάρος Οχήματος [kg]
3000 3500
Απόβαρο [kg] για μέγιστο μικτό βάρος [1] [2]
2.065 - 2.120 2.075 - 2.130
Ωφέλιμο φορτίο [3] (kg) με Μέγιστο Μiκτό Βάρος
880 - 935 1.370 - 1.425
Απόβαρο [kg] για μέγιστο μικτό βάρος
5000 5500
Μέγιστο φορτίο οροφής [kg]
   
Ικανότητα ρυμούλκησης, φρεναρισμένο/μη φρεναρισμένο [kg]
150  
2,000[4]/750 150  
2,000[4]/750    
Εμβαδόν χώρου φόρτωσης [m2]
   
Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου [m3]
   
Μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης [mm]
4.0  
8.5    
2,700 4.0  
8.5    
2,700    
Κύκλος στροφής Ø [m]
   
Κύκλος περιστροφής Ø [m]
12.1 - 12.3  
11.2 12.1 - 12.3  
11.2    

[1] Στοιχεία σύμφωνα με τις Οδηγίες 92/21/EEC ή 97/27/EC, όπως ισχύει για την κατηγορία οχήματος, ισχύει η έκδοση κατά το χρόνο εκτύπωσης, (απόβαρο συμπ. εργαλείων/εφεδρικού τροχού και της σύζευξης τρέιλερ, εάν παρέχεται από το κατασκευαστή, δεξαμενή καυσίμων γεμάτη κατά 90%, οδηγός και αποσκευές όπου ισχύει) για τα οχήματα βασικών προδιαγραφών. Ο προαιρετικός εξοπλισμός και τα αξεσουάρ ως γενικός κανόνας αυξάνουν αυτή την τιμή με αντίστοιχη μείωση του ωφέλιμου φορτίου: Σημείωση: Τα στοιχεία του απόβαρου μειώνονται μέχρι 75 kg με τα πρότυπα της πιστοποίησης ISO-M06 1176.

[2] Για οχήματα με τετρακίνηση το απόβαρο αυξάνεται κατά περίπου 130-165 kg.

[3] Για οχήματα με τετρακίνηση το ωφέλιμο φορτίο μειώνεται κατά 130-165 kg.

[4] Αναβαθμισμένός συνδυασμός μικτής χωρητικότητας και δυνατότητας ρυμούλκησης σε συνδυασμό με την προαιρετική ζεύξη ρυμουλκούμενου.

Sprinter Van

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Εξοπλισμός