Κινητήρες Η επιτυχία χρειάζεται μια ισχυρή κινητήριο δύναμη.

Καύσιμα και εκπομπές
Για οχήματα που πληρούν τα πρότυπα εκπομπών Euro VI και έχουν κίνηση 4x2 με το πακέτο BlueEFFICIENCY
Τιμές για οχήματα ταξινομημένα ως επιβατικά
στην πόλη (l/100 km)
8.7 - 8.6 / 7.4 - 7.3
εκτός πόλης (l/100 km)
6.3 - 6.2 / 6.2 - 6.1
μικτή (l/100 km)
7.1 - 7.0 / 6.6 - 6.5
Εκπομπές CO2 (g/km)
184 - 182 / 173 - 170
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
B - A / B - A
Τιμές για οχήματα ταξινομημένα ως επαγγελματικά
στην πόλη (l/100 km)
8.8 / 7.5
εκτός πόλης (l/100 km)
7.0 / 6.9
μικτή (l/100 km)
7.6 / 7.1
Εκπομπές CO2 (g/km)
198 / 186
Κιβώτια ταχυτήτων
M6 / A7
Τελική σχέση μετάδοσης
3.923 / 3.692
Για οχήματα που πληρούν τα πρότυπα εκπομπών Euro VI και έχουν κίνηση 4x2 με το πακέτο BlueEFFICIENCY Ρlus
Τιμές για οχήματα ταξινομημένα ως επιβατικά
στην πόλη (l/100 km)
εκτός πόλης (l/100 km)
μικτή (l/100 km)
Εκπομπές CO2 (g/km)
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
Τιμές για οχήματα ταξινομημένα ως επαγγελματικά
στην πόλη (l/100 km)
εκτός πόλης (l/100 km)
μικτή (l/100 km)
Εκπομπές CO2 (g/km)
Κιβώτια ταχυτήτων
Τελική σχέση μετάδοσης
Για οχήματα που πληρούν τα πρότυπα εκπομπών Euro VI και έχουν κίνηση 4x2 χωρίς το πακέτο BlueEFFICIENCY
Τιμές για οχήματα ταξινομημένα ως επιβατικά
στην πόλη (l/100 km)
8.9 - 8.8 / 7.7 - 7.6
εκτός πόλης (l/100 km)
6.6 - 6.5 / 6.5 - 6.4
μικτή (l/100 km)
7.4 - 7.3 / 6.9 - 6.8
Εκπομπές CO2 (g/km)
192 - 190 / 181 - 178
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
C - A / B- A
Τιμές για οχήματα ταξινομημένα ως επαγγελματικά
στην πόλη (l/100 km)
9.3 / 8.1
εκτός πόλης (l/100 km)
7.2 / 7.5
μικτή (l/100 km)
8.0 / 7.7
Εκπομπές CO2 (g/km)
209 / 202
Κιβώτια ταχυτήτων
M6 / A7
Τελική σχέση μετάδοσης
3.923 / 3.692
Για οχήματα που πληρούν τα πρότυπα εκπομπών Euro VI και έχουν κίνηση 4x4 χωρίς το πακέτο BlueEFFICIENCY
Τιμές για οχήματα ταξινομημένα ως επιβατικά
στην πόλη (l/100 km)
9.5 / 9.7
εκτός πόλης (l/100 km)
6.7 / 7.4
μικτή (l/100 km)
7.7 / 8.2
Εκπομπές CO2 (g/km)
200 / 215
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
B - A / C - B
Τιμές για οχήματα ταξινομημένα ως επαγγελματικά
στην πόλη (l/100 km)
9.7 / 10.1
εκτός πόλης (l/100 km)
7.5 / 8.5
μικτή (l/100 km)
8.3 / 9.1
Εκπομπές CO2 (g/km)
216 / 238
Κιβώτια ταχυτήτων
M6 / A5
Τελική σχέση μετάδοσης
4.182 / 4.182
Για οχήματα που πληρούν τα πρότυπα εκπομπών Euro 6 Gr. III και έχουν κίνηση 4x4 χωρίς το πακέτο BlueEFFICIENCY
Τιμές για οχήματα ταξινομημένα ως επιβατικά
στην πόλη (l/100 km)
εκτός πόλης (l/100 km)
μικτή (l/100 km)
Εκπομπές CO2 (g/km)
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
Τιμές για οχήματα ταξινομημένα ως επαγγελματικά
στην πόλη (l/100 km)
10.9 - 10.8
εκτός πόλης (l/100 km)
7.4 - 7.3
μικτή (l/100 km)
8.7 - 8.6
Εκπομπές CO2 (g/km)
229 - 226
Κιβώτια ταχυτήτων
M6
Τελική σχέση μετάδοσης
4.182
Για οχήματα που πληρούν τα πρότυπα εκπομπών Euro 6 Gr. III και έχουν κίνηση 4x4 με το πακέτο BlueEFFICIENCY
Τιμές για οχήματα ταξινομημένα ως επιβατικά
στην πόλη (l/100 km)
9.4 - 9.3 / 8.1 - 8.0
εκτός πόλης (l/100 km)
6.5 - 6.4 / 6.5 - 6.4
μικτή (l/100 km)
7.6 - 7.5 / 7.1 - 7.0
Εκπομπές CO2 (g/km)
199 - 197 / 187 - 184
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
C - B / B - A
Τιμές για οχήματα ταξινομημένα ως επαγγελματικά
στην πόλη (l/100 km)
9.4 - 9.1 / 8.2 - 7.9
εκτός πόλης (l/100 km)
7.1 - 6.9 / 7.1 - 6.8
μικτή (l/100 km)
8.0 - 7.7 / 7.5 - 7.2
Εκπομπές CO2 (g/km)
209 - 202 / 198 - 18
Κιβώτια ταχυτήτων
M6 / A7
Τελική σχέση μετάδοσης
3.923 / 3.692
Για οχήματα που πληρούν τα πρότυπα εκπομπών Euro 6 Gr. I/ Gr. III και έχουν κίνηση 4x2 με το πακέτο BlueEFFICIENCY Plus
Τιμές για οχήματα ταξινομημένα ως επιβατικά
στην πόλη (l/100 km)
εκτός πόλης (l/100 km)
μικτή (l/100 km)
Εκπομπές CO2 (g/km)
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
Τιμές για οχήματα ταξινομημένα ως επαγγελματικά
στην πόλη (l/100 km)
εκτός πόλης (l/100 km)
μικτή (l/100 km)
Εκπομπές CO2 (g/km)
Κιβώτια ταχυτήτων
Τελική σχέση μετάδοσης
Για οχήματα που πληρούν τα πρότυπα εκπομπών Euro 6 Gr. I/ Gr. III και έχουν κίνηση 4x2 χωρίς το πακέτο BlueEFFICIENCY Plus
Τιμές για οχήματα ταξινομημένα ως επιβατικά
στην πόλη (l/100 km)
8.9 - 8.8 / 7.7 - 7.6
εκτός πόλης (l/100 km)
6.6 - 6.5 / 6.5 - 6.4
μικτή (l/100 km)
7.4 - 7.3 / 6.9 - 6.8
Εκπομπές CO2 (g/km)
192 - 190 / 181 - 178
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
C - A / B- A
Τιμές για οχήματα ταξινομημένα ως επαγγελματικά
στην πόλη (l/100 km)
9.3 / 8.1
εκτός πόλης (l/100 km)
7.2 / 7.5
μικτή (l/100 km)
8.0 / 7.7
Εκπομπές CO2 (g/km)
209 / 202
Κιβώτια ταχυτήτων
M6 / A7
Τελική σχέση μετάδοσης
3.923 / 3.692
Για οχήματα που πληρούν τα πρότυπα εκπομπών Euro 6 Gr. I/ Gr. III και έχουν κίνηση 4x2
Τιμές για οχήματα ταξινομημένα ως επιβατικά, Euro6 Gr. I
στην πόλη (l/100 km)
16.5 / 14.4 - 14.3
εκτός πόλης (l/100 km)
9.7 / 9.5 - 9.4
μικτή (l/100 km)
12.2 / 11.3 - 11.2
Εκπομπές CO2 (g/km)
286 / 265 - 263
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
G - F / E - F
Τιμές για οχήματα ταξινομημένα ως επιβατικά, Euro6 Gr. III
στην πόλη (l/100 km)
16.4 - 16.2 / 14.6 - 14.4
εκτός πόλης (l/100 km)
10.5 / 10.3 - 10.2
μικτή (l/100 km)
12.7 - 12.6 / 11.9 - 11.8
Εκπομπές CO2 (g/km)
298 - 295 / 279 - 277
Κιβώτια ταχυτήτων
M6 / A5
Τελική σχέση μετάδοσης
4.727 / 4.727
Για οχήματα που πληρούν τα πρότυπα εκπομπών Euro 6 Gr. I/ Gr. III και έχουν κίνηση 4x2 (ΑΕΡΙΟ)
Τιμές για οχήματα ταξινομημένα ως επιβατικά, Euro6 Gr. I
στην πόλη (l/100 km)
εκτός πόλης (l/100 km)
μικτή (l/100 km)
Εκπομπές CO2 (g/km)
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
Τιμές για οχήματα ταξινομημένα ως επιβατικά, Euro6 Gr. IΙΙ
στην πόλη (l/100 km)
εκτός πόλης (l/100 km)
μικτή (l/100 km)
Εκπομπές CO2 (g/km)
Κιβώτια ταχυτήτων
Τελική σχέση μετάδοσης
Κινητήρας και επιδόσεις
Κινητήρας
OM 651 DE22LA
M 271 E 18 ML
Σύστημα κίνησης
Κίνηση στους πίσω τροχούς, τετρακίνηση
Κίνηση στους πίσω τροχούς
Αριθμός κυλίνδρων / διάταξη
4/σε σειρά
4/σε σειρά
Βαλβίδες ανά κύλινδρο
4
4
Κυβισμός κινητήρα (cc)
2143
1796
Ονομαστική ισχύς (kW)
120
115
σε στροφές (rpm)
3800
5000
Ονομαστική ροπή (Nm)
360
240
σε στροφές (rpm)
1400 - 2400
3000–4000
Μηχανικό κιβώτιο
Μηχανικό κιβώτιο ECO Gear 6 ταχυτήτων
Βασικός εξοπλισμός
Μηχανικό κιβώτιο NSG 370 6 ταχυτήτων
Βασικός εξοπλισμός
Αυτόματο κιβώτιο
Αυτόματο κιβώτιο 7G-TRONIC PLUS 7 ταχυτήτων
Προαιρετικός εξοπλισμός
Αυτόματο κιβώτιο NAG W5A 380 5 ταχυτήτων
Προαιρετικός εξοπλισμός
Καύσιμο
Πετρέλαιο
Αμόλυβδη Premium
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (Ι)
Περίπου 75
Περίπου 100
Χωρητικότητα περιέκτη συμπιεσμένου αερίου ή υγραερίου (Ι)
Πρότυπο εκπομπών
Euro 6 Gr. III / Euro VI (το πρότυπο εκπομπών EuroVI διατίθεται επίσης για μάζα αναφοράς μεγαλύτερη από 2380 kg. Για μάζα αναφοράς άνω των 2840 kg το EuroVI είναι αυτόματο)
Επιβατικά οχήματα Euro6 Gr.I/Επαγγελματικά οχήματα Euro6 Gr.III
Βάρη
Μικτό βάρος (kg)
3500
3500
Μικτό βάρος συνδυασμού (kg)
5500
5500
Ικανότητα ρυμούλκησης (kg), με/χωρίς φρένα
2000 / 750
2.000 / 750

Περισσότερες πληροφορίες για τις επίσημες τιμές κατανάλωσης καυσίμων και τις επίσημες, συγκεκριμένες τιμές εκπομπών CO2 για τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα μπορείτε να βρείτε στην έκδοση «Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen» [«Οδηγίες για την κατανάλωση καυσίμων, τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα»], που παρέχεται δωρεάν σε όλα τα σημεία πώλησης καθώς και από το Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de)

Sprinter Van

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Εξοπλισμός