Διαστάσεις και βάρη. Η επιλογή είναι δική σας.

Compact Pickup με μεταξόνιο 3250 χιλ. και καμπίνα.

Επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος (kg)
3000/3190 3500
Βάρος (πλήρες υγρών) (kg) για το Μέγιστο Μικτό Βάρος Οχήματος [1]
1970 - 2035 2000 - 2070
Ωφέλιμο φορτίο [kg] με Μέγιστο Μiκτό Βάρος
965 - 1220 1430 - 1500
Μέγιστο Μικτό Βάρος Οχήματος [kg]
5000 5500
Μέγιστο φορτίο οροφής [kg]
   
Ικανότητα ρυμούλκησης, φρεναρισμένο/μη φρεναρισμένο [kg]
-  
2000[2]/750 -  
2000[2]/750    
Εμβαδόν χώρου φόρτωσης [m2]
   
Μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης [mm]
5.8  
2850 5.8  
2850    
Κύκλος στροφής Ø [m]
   
track circle Ø [m] 12.1 - 12.3  
11.2 12.1 - 12.3  
11.2    

Standard Pickup με μεταξόνιο 3665 χιλ. [3] και καμπίνα.

Επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος (kg)
3000/3190 3500 4600 5000
Βάρος (πλήρες υγρών) (kg) για το Μέγιστο Μικτό Βάρος Οχήματος [1]
1945 - 2070 1980 - 2285 2345 2275 - 2545/2555[4]
Ωφέλιμο φορτίο [kg] με Μέγιστο Μiκτό Βάρος
930 - 1175 1215 - 1520 2255 2445[4]/2455-2725
Μέγιστο Μικτό Βάρος Οχήματος [kg]
5000 5500 6600 5500/6000/7000[2]
Μέγιστο φορτίο οροφής [kg]
       
Ικανότητα ρυμούλκησης, φρεναρισμένο/μη φρεναρισμένο [kg]
-      
500, 2000[2]/500, 750 -      
500, 2000[2]/500, 750 -      
500, 2000[2]/500, 750 -      
500, 2000[2]/500, 750        
Εμβαδόν χώρου φόρτωσης [m2]
       
Μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης [mm]
6.9 - 7.7      
3400/3.600 6.9 - 7.7      
3400/3.600 6.9 - 7.7      
3400/3.600 6.9 - 7.7      
3400/3.600        
Κύκλος στροφής Ø [m]
       
τροχιά κύκλου Ø [m]
13.4 - 14.0      
12.4 - 13.1 13.4 - 14.0      
12.4 - 13.1 13.4 - 14.0      
12.4 - 13.1 13.4 - 14.0      
12.4 - 13.1        

Long Pickup με μεταξόνιο 4325 χιλ. [3] και καμπίνα.

Επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος (kg)
3500 4600 5000
Βάρος (πλήρες υγρών) (kg) για το Μέγιστο Μικτό Βάρος Οχήματος [1]
2065 - 2365 2445 2375 - 2475/2665[4]
Ωφέλιμο φορτίο [kg] με Μέγιστο Μiκτό Βάρος
1335 - 1435 2155 2335[4]/2525 - 2625
Μέγιστο Μικτό Βάρος Οχήματος [kg]
5500 6600 5500/6000/7000 [2]
Μέγιστο φορτίο οροφής [kg]
     
Ικανότητα ρυμούλκησης, φρεναρισμένο/μη φρεναρισμένο [kg]
-    
500, 2000[2]/500, 750 -    
500, 2000[2]/500, 750 -    
500, 2000[2]/500, 750      
Εμβαδόν χώρου φόρτωσης [m2]
     
Μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης [mm]
8.7 - 9.2    
4300 8.7 - 9.2    
4300 8.7 - 9.2    
4300      
TΚύκλος στροφής Ø [m]
     
τροχιά κύκλου Ø [m]
15.3 - 16.1    
14.4 - 15.3 15.3 - 16.1    
14.4 - 15.3 15.3 - 16.1    
14.4 - 15.3      

[1] Οι τιμές για το βάρος χωρίς φορτίο είναι σύμφωνες με την οδηγία 97/27/ΕΚ, στην ισχύουσα έκδοσή της κατά τη δημοσίευση: η μάζα του οχήματος σε ετοιμότητα λειτουργίας είναι η μάζα του κενού οχήματος με το αμάξωμα σε ετοιμότητα λειτουργίας, ή η μάζα του πλαισίου με το θάλαμο, εφόσον ο κατασκευαστής δεν τοποθετεί το αμάξωμα, ή / και συνδεδεμένες συσκευές (συμπεριλαμβάνονται ψυκτικά, λιπαντικά, καύσιμα 90%, το 100% των υπολοίπων υγρών εκτός από χρησιμοποιημένο νερό, εργαλεία, ρεζέρβα και οδηγό (75 kg), και, για τα λεωφορεία και πούλμαν, η μάζα του συνοδηγού (75 kg), εάν υπάρχει κάθισμα συνοδηγού στο όχημα).

[5] Αυξημένο μικτό συνδυαστικό βάρος και αυξημένη ικανότητα ρυμούλκησης σε συνδυασμό με ενισχυμένο κοτσαδόρο (προαιρετικός εξοπλισμός).

[3] Τα οχήματα με μέγιστο μικτό βάρος 4,6 t διαθέτουν υπερμονά ελαστικά, ενώ τα οχήματα με μέγιστο μικτό βάρος 5 t έχουν εξοπλιστεί με διπλά ελαστικά.

[4] Για το Sprinter NGT (δισθενές).

Sprinter με καρότσα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Εξοπλισμός