Διαστάσεις και βάρη.

Chassis με καμπίνα με μεταξόνιο 3.259 mm, καμπίνα.

Επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος [kg] 3,000 3,500 4,100
Βάρος χωρίς φορτίο [kg] με επιτρεπόμενο μικτό βάρος [1] 1,730 1,730 1,780
Ωφέλιμο φορτίο [kg] με επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος 1,270 1,770 2,320
Επιτρεπόμενο μικτό βάρος συνδυασμού [kg] 5,000 5,500 5,500
Μέγιστο φορτίο οροφής [kg] / δυνατότητα ρυμούλκησης με φρένα/χωρίς φρένα [kg] 100 / 2,000/750 100 / 2,000/750 100 / 2,000/750
Ύψος οχήματος [mm]/ μήκος οχήματος [mm] / πλάτος οχήματος με αναδιπλωμένους εξωτερικούς καθρέπτες [mm] 2,302 / 5,496 / 2,175 2,512 / 5,496 / 2,175 2,340 / 5,496 / 2,175
Περιοχή φόρτωσης [m²] / μέγιστο μήκος φόρτωσης [mm] – / – – / – – / –
Κύκλος στροφής Ø [m] / Κύκλος περιστροφής Ø [m] 13 / 12.2 13 / 12.2 13.4 / 12.6

Chassis με βασική καμπίνα με μεταξόνιο 3.665 mm / 3.924 mm, καμπίνα.

Επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος [kg] 3,000 3,500 4,100 5,000 5,500
Βάρος χωρίς φορτίο [kg] με επιτρεπόμενο μικτό βάρος [1] 1,745 1,745–2,356 1,795–2,356 2,356 2,356
Ωφέλιμο φορτίο [kg] με επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος 1,255 1,144–1,755 1,744–2,305 2,644 3,144
Επιτρεπόμενο μικτό βάρος συνδυασμού [kg] 5,000 5,500 5,500–6,100 7,000 5,500
Μέγιστο φορτίο οροφής [kg] / δυνατότητα ρυμούλκησης με φρένα/χωρίς φρένα [kg] 100 / 2,000/750 100 / 2,000/750 100 / 2,000/750 100 / 2,000/750 100 / -
Ύψος οχήματος [mm]/ μήκος οχήματος [mm] / πλάτος οχήματος με αναδιπλωμένους εξωτερικούς καθρέπτες [mm] 2,292 / 6,146 / 2,175 2,498–2,672 / 6,046 –6,146 / 2,175 2,329–2,475 / 6,046 –6,146 / 2,175 2,360–2,386 / 6,246 / 2,241 2,590 / 6,246 / 2,241,0;

Περιοχή φόρτωσης [m²] / μέγιστο μήκος φόρτωσης [mm]     – / – – / – – / –
Κύκλος στροφής Ø [m] / Κύκλος περιστροφής Ø [m] 13.3 / 12.4 15.2–15,7 / 14.4–14.9 13–15,2 / 12.2–14.4 13.2–14 / 12.3–13.2 13.3 / 12.3

Long Chassis με καμπίνα με μεταξόνιο 4.325 mm, καμπίνα.

Επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος [kg] 5,500 3,500 4,100 5,000
Βάρος χωρίς φορτίο [kg] με επιτρεπόμενο μικτό βάρος [1] 1,830–2,356 1,880–2,356 2,356 2,356
Ωφέλιμο φορτίο [kg] με επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος 1,144–1,670 1,744–2,220 2,644 3,144
Επιτρεπόμενο μικτό βάρος συνδυασμού [kg] 5,500 5,500–6,100 7,000 5,500
Μέγιστο φορτίο οροφής [kg] / δυνατότητα ρυμούλκησης με φρένα/χωρίς φρένα [kg] 100 / 2,000/750 100 / 2,000/750 100 / 2,000/750 100 / -
Ύψος οχήματος [mm]/ μήκος οχήματος [mm] / πλάτος οχήματος με αναδιπλωμένους εξωτερικούς καθρέπτες [mm] 2,498–2,665 / 6,946 / 2,175 2,321–2,468 / 6,946 / 2,175 2,351–2,451 / 6,946 / 2,241 2,371 / 6,946 / 2,241
Περιοχή φόρτωσης [m²] / μέγιστο μήκος φόρτωσης [mm] – / – – / – – / – – / –
Κύκλος στροφής Ø [m] / Κύκλος περιστροφής Ø [m] 15.3–16.1 / 14.4–15.3 15.3–16.1 / 14.4–15.3 15.2–16.1 / 14.3–15.3 15.2 / 14.3

[1] Τιμές σύμφωνα με την Οδηγία EC 97/27/EC ή την Οδηγία (EU) αρ. 1230/2012, όπως ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία οχημάτων, στην ισχύουσα έκδοσή της κατά τη στιγμή της δημοσίευσης (το καθαρό βάρος περιλαμβάνει εργαλειοθήκη/ρεζέρβα και κοτσαδόρο, αν παρέχεται από τον κατασκευαστή, το καθαρό βάρος του chassis με καμπίνα, αν το αμάξωμα και/ή η κατεύθυνση σύνδεσης δεν παρέχεται από τον κατασκευαστή, ρεζερβουάρ πλήρες κατά 90%, οδηγό και αποσκευές όπου ισχύει) για οχήματα με το βασικό εξοπλισμό. Ο προαιρετικός εξοπλισμός και τα αξεσουάρ εν γένει αυξάνουν αυτή την τιμή και μειώνουν αντίστοιχα το ωφέλιμο φορτίο

Sprinter

chassis

Τεχνικά χαρακτηριστικά & εξοπλισμός

Συμβουλές αγοράς